Posljednji selam našem dragom


Mustafi (Sulejman) Krtica


Vječno ćemo te voljeti, u srcu nositi, od zaborava sačuvati i sa sjetom spominjati.

Ugleša, Yekas i Alma