TUŽNO SJEĆANJE
na voljene roditelje


NAFIJA KARAMEHMEDOVIĆ
rođ. HADŽISMAJLOVIĆ

1900. u Trebinju  -  17.11.1971. u Sarajevu

Trebinja

AHMET KARAMEHMEDOVIĆ

1895. u Trebinju  -  11.5.1966. u Sarajevu

TrebinjaDok živim nikad neću zaboraviti Vašu dobrotu i plemenitost

Sin Osman sa porodicom