Naila Šakić
rođ. Mulalić


Uspomene na tvoj lik, plemenitost, ljubav i dobrotu vječno će živjeti sa nama.

Tvoj sin Hari sa porodicom