Bila si i ostat ćeš naša vila....


žena i majka velikog srca i dobre bosanske duše!Puno će Drine proteći dok se ponovo rodi žena kao ti.


Nataša Miskin Ibrišimović

26.12.2019.  -  09.01.2020.

Hvala ti za sve što si učinila za nas!
Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, predsjednica Munira Subašić

Munira, Kada, Sabaheta, Fatima, Suhra, Dzemila, Ramiza, Kadefa, Behara, Bjelka, Rifa, Sehida, Amela, Amra....