POSLJEDNJI POZDRAV
VOLJENOM MUŽU I OCU


NEDIM RIFATBEGOVIĆ

29.04.1943.  -  05.10.2017.


TVOJA MALENA I SINOVI
AID, MAID I FIKRET