Sjećanje s ljubavlju na majku,nenu i svekrvu


Nefa (Nukica) Kapo
rođ. Čaušević

Sarajevo


Nefu Kapo rođ. Čaušević
15.11.2013 – 15.11.2016

Sinovi Mirsad i Meho sa porodicama!