POSLJEDNJI SELAM BRATU NAŠEG DRUGANermin-Durmo Čengić


"Akšam rani tiho pade, soko b'jeli nebu leti,
Gordo širi svoja krila, da u Dženet bašču sleti..."
Svi smo Allahovi i svi se njemu vraćamo.

Lejla, Luja, Pišmo, Jaha, Čola, Šaban, Mikica, Zlaja, Zuka, Nermina, Milica, Alen, Nihad, Mirsada, Fadil, Mustafa, Aldin, Leka, Zoka, Fisa, Ismet, Cibra, Garaplija, Hrvo, Džeha, Redža, Medi, Pama.