Nezira (Ibro) Hadžić


Zauvijek ćeš ostati u našim srcima.

Tvoji najmiliji