SJEĆANJE


NIJAZ SULJOVIĆ

6.8.2011.  -  6.8.2022.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na dragog supruga i tatu.

Selma, Faruk i Adnan