IN MEMORIAM


NIKODIJE - NINO (MILANA) STOJANOVIĆ

5. 7. 2001  -  5. 7. 2020.

S ljubavlju i poštovanjem

Valerija, Ognjen, Ivana sa porodicom, Dejan sa porodicom