Zauvijek ćeš ostati u našim srcima


Dana 10.11.2017 navršava se 15 tužnih godina od kada nije više sa nama naša mila i draga


Nura (Ćamil) Čekro
rođ. Latifović

Sarajevo


Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol i prazninu nastalu. Tvojim odlaskom naša draga mama. Uvijek ćemo sa ponosom čuvati uspomenu na tvoj plemeniti lik i neizmjernu dobrotu. Puno te volimo

Suprug Enver, sin Mirza, kćerke Azra i Alma sa porodicama