Tužno sjećanje


Nurija (Ismet) Sijerčić


15. 07. 1980. - 15. 07. 2012.

S ljubavlju i poštovanjem

Supruga Emina, kćerka Sabina sin Ismet, sin Elvedin sa porodicama