S tugom obavještavamo da je naš dragi


Nusret (Abid) Habul


iz Trebinja, preselio na ahiret dana 14. marta 2013. godine u Linzu, Austrija.

Ožalošćeni brat Mustafa i Zićrija, sinovi Omer, Kamir, Kemal i Haris i kćerka Fatima sa familijama, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji