Posljednji selam


Nusret (Ibrahim) Tarzo Babić


Neka Ti je rahmet duši i neka Ti dragi Allah dž.š. podari sve dženetske ljepote.

S ljubavlju i poštovanjem
tvoja sestra Fehma, zet Esad, sestrična Eldina sa suprugom Safetom, sestrić Eldin sa suprugom Dunjom, sestrić Elvedin i njihova djeca Berina, Timur i Deen