Sa velikom žalošću i tugom javljamo da je naš kolega i dugogodišnji predsjednik SSOOiOFBiH - Kantonalni odbor Mostar Omer Spaho preselio na bolji svijet


OMER (MUSTAFA) SPAHO

1949.  -  2023.

Živio si i borio se u veoma teškim vremenima. Ostavio si iza sebe generacije učenika koji će sa ponosom pričati o tebi.

Neizbrisiv trag si ostavio kao sindikalac i borac za bolji položaj i prava prosvjetnih radnika. Posljednju bitku nisi dobio! Otišao si na bolje mjesto, ali ćeš zauvijek ostati u srcima tvojih učenika i kolega.

Zahvalne kolege i članovi SSOOiOFBiH - Kantonalni odbor Mostar