Dragi naš


ORHANE


Sa ljubavlju, ponosom i poštovanjem čuvat ćemo uspomenu na tebe.

Tvoje kolege iz IT službe Zavoda zdravstvenog osiguranja KS