SJEĆANJE


OSMAN OMERIKA

08.01.2010.  -  08.01.2020.

Otišao si prije 10 godina, ali iz srca nikada. Za sve one dane koje nisi sa nama nedostaješ.

Pominjemo te po tvojim riječima i djelima, a najviše po dobroti srca.

Ljubav i uspomene ostat će zauvijek sa nama.

Mirsada i Azra sa porodicom