Posljednji selam našem rođaku, prijatelju i velikom čovjeku


Osman (MURAT) Suljević

Sarajevo


Alija Šahbaz sa suprugom Esmom, djecom Irmom i Tarikom i snahom Eminom.