Posljednji selam


Voljenom suprugu i ocu


Osman (Murat) Suljević


Bio si naš stub, naš oslonac, naša snaga...
U našim srcima ostaješ vječno voljen, a u našim mislima nikada zaboravljen.
Molimo dragom Allahu dž.š. da ti podari lijepi Dženet i vječni rahmet.

Tvoji supruga Nura, sin Adnan i kćerka Arnela