Sjećanje


Danas se navršava tri godine kako nas je napustio naš dragi


Osmo (Osman) Čorbo

09.08.2016.  -  09.08.2019.

Sarajevo


...

supruga Hasna sa djecom