SJEĆANJE


NA NAŠE DRAGE I NIKAD ZABORAVLJENE


PAŠO, NAILA, HAJRUDIN SA SUPRUGOM EMINOM SULE TUFEKČIĆ

MURIS, ZINETA (BILA) I BERIS DIZDAR


VAŠA NEIZMJERNA DOBROTA I LJUDSKA TOPLINA VJEČNO ĆE OSTATI U NAŠIM SRCIMA I SJEĆANJIMA.

SA DUŽNIM POŠTOVANJEM VAŠI NAJMILIJI