POSLJEDNJI POZDRAV


Prim. dr. ISMET (HASAN) PROHIĆ


Prestalo je da kuca najplemenitije i najčišće srce našeg tate.

Hvala ti za svu ljubav koju si nam dao.

Ti si u nama i ostati ćeš sve dok dišemo.

Neka ti je laka zemlja Bosanska.

Tvoji: Aida i Samir