SJEĆANJE


na našeg dragog tetka


prof.dr.med. GORAN (MUHAMEDA) IMAMOVIĆ

3.8.2018.  -  3.8.2019.

Tuzla


Zauvijek s nama, u našim srcima i mislima.

Anesa, Tarik, Amira i Arif