SJEĆANJE


na našeg dragog muža i oca


prof.dr.med. GORAN (MUHAMEDA) IMAMOVIĆ

3.8.2018.  -  3.8.2019.

Tuzla


Hvala ti za svaki osmijeh i svu tvoju dobrotu. Zauvijek živiš u našim uspomenama.

Tvoji Alma i Azur