In memoriam


Radmila (Nikodija) Stojanović

11.09.2008.  -  11.09.2019.

S ljubavlju i poštovanjem.

Kćerka Valerija Arnaut sa porodicom