Ramiza (Uzeir) Alađuz
rođ. Ferhatbegović

08.04.1934  -  21.08.1999

Neka joj je
vječni rahmet.
Suprug Omer
sa djecom