Danas se navršava pet godina od smrti naše drage majke


Rasema Kabaš
rođ. Džambasović

22.04.2011.  -  22.04.2016.

Draga Majko,
Bez tebe tuga postade sastavni dio života, nešto sa čim učimo da živimo.
Ti si nas naučila kako treba da prihvatamo izazove života, kako lijepe tako i teške.
Sjećanja na tvoju plemenitost, dobrotu i nježnost daje snagu da nastavimo.

Tvoja kćerka Murisa, zet Nedžat Rađo, unuka Dženita i unuk Tarik.