Nasoj dragoj supruzi majci


Razija (Mujo) Dedajic

Novembar 1933  - 

Sarajevo