POSLJEDNJI SELAM

našoj dragoj majci i nani


RAZIJA MAREVAC

02.02.1933.  -  03.11.2020.

Tvoj lik i dobrota zauvijek ostaju u našim srcima i mislima.

Vole te tvoje Hajra, Lela i Selma

kćerka Hajra i unuke Selma i Lejla