Zauvijek zahvalna i ponosna djeca


Dana dvadeset i osmog avgusta 2019. godine navršava se godina dana ispunjena tugom zbog iznenadnog odlaska naše mame i nene


Refika - Buća (Nazif) Bojčić
rođ. Hindić

22.01.1954.  -  28.08.2018.

Mostar


Bila si nam i ostala ono najvrijednije što smo imali! Pokušavamo nastaviti dalje, kao što si nas uvijek pripremala na taj prirodni slijed, iako je svaki dan bez tebe bezbojan i bolan. Hvala Ti na nesebičnoj ljubavi i toplini kojima si ispunjavala naše živote, i na svim vrijednostima koje si utkala u nas. Veoma smo ponosni na Tebe i vječno zahvalni. Utjehu pruža misao da si opet zajedno sa našim Tatom, Tvojom velikom i jedinom ljubavi, pridruživši mu se u beskonačnosti.

Sin Haris i kćerka Hidajeta-Dada sa porodicama

Molim vas da se objavi ime preminulog kako slijedi:
REFIKA - BUĆA (rođ. Hindić) BOJČIĆ