Sjećanje


Na jedinca sina


Riada Tomaševića

14.04.2000.  -  14.04.2017.

Tišina. Ni korak, ni glas, ni osmijeh. Samo dva hladna bijela nišana gledam.
Bol je prevelika, a tuga vječna.
Neka ti dragi Allah dž.š. podari sve dženetske ljepote.

Mama Amira, očuh Hazim