Dragi naš, Riki...


"Zemlja je smrtnim sjemenom posijana.
Ali smrt nije kraj
Jer smrti zapravo i nema.
I nema kraja.
Smrću je samo obasjana
Staza uspona od gnijezda do zvijezda."


Rijad (Enver) Fazlić

Maj 1995  -  Maj 2020

Ti ćeš živjeti zauvijek u nama.

Amina i Lamija