Sabita - Sabe Fejzića


Zauvijek u našim srcima i mislima
Supruga Slobodanka, kćerke Sanita i Sanela sa porodicama