Zauvijek si u našim srcima


Najdraža naša mama


Sabrija - Sabra Hadžović

Sarajevo


"Zemlja je smrtnim sjemenom posijana
ali smrt nije kraj Jer smrti zapravo nema,
i nema kraja,
smrću je samo obasjana
Staza uspona od gnijezda do zvijezda."

Tvoje Almira, Erka i Emina sa porodicama