Sjecanje


na naseg dragog babu i dedu


Sadik Omerbasic

20.08.1931.  -  15.04.2011.

Sjećanje na tebe i lijepe zajedničke momente nosit ćemo uvijek sa ponosom u nama.

Kcerka Mirsada, unuk Dado, snaha Merima i praunucad Daania i Khan