Allahum maghfir lihayyina, wa mayyitinaa, wa shaahidina, wa ghaa-‘ibina, wa sagheerina, wa kabeerina, wa dhakarrina wa untha. Allahumma man ahyaitahu mina fa ahyihi ‘alal Islami wa man tawaf-faytahu mina fatawaffahu ‘alal imani.


O Allahu! Oprosti našim živim i našim umrlim, onima koji su s nama, i onima koji su odsutni, našim mladim i našim starim, našim muškarcima i našim ženama. O Allahu! Koga god od nas održiš u životu, poživi nas na Islamu.


SAFET (ADEM) ARNAUT

29.11.1932  -  19.03.1988.

Vlasenica


Prošlo je 35 godina od kada je na Ahiret preselio Safet Arnaut. S ljubavlju I zahvalnošću Allahu Dž.Š. što nam Tebe dade za muža, oca i dedu.

Supruga Hasiba, sin Enis, snaha Sabina, unučad Abdulhadi Faiz i Hana

Hatma će biti proučena u Medresi Maahad Tahfiz Raudhatus Salam u Maleziji nakon ikindije i dovom poklonjena pred dušu rahmetlije Safeta Arnauta.