POSLJEDNJI POZDRAV

ocu našeg kolege Sadata


SAFET (BEGO) BERBIĆ


El Fatiha

S tugom i poštovanjem,

Kolegice i kolege Direkcije za konvergentno jezgro