Danas 30.09.2016. godine navršava se osam godina od smrti našeg


.


SAFET (ŠAĆIR) ČAMPARA


Neka mu je vječni rahmet.

Porodica