Posljednji selam našem dragom suprugu i ocu


SAFET (HALIL) ČOMOR


Neka ti Allah dž.š. podari lijepi Džennet i vječni rahmet.

Supruga Emina, kćerke Melča, Zlatka, Fata, Esma i Vezira sa porodicama