Posljednji pozdrav


Safija Prazina
rođ. Kolar


Mila moja,
srce mi je ispunjeno beskrajnom tugom jer si otišla, a toliko je još ljubavi
ostalo koju smo trebale dati jedna drugoj. Naučila si me da kroz život idem
ponosno i hrabro, i gdje god da sam bila pratio me je tvoj nježni zagrljaj.
Sada, na kraju, koji je i neki novi početak, mogu još samo da tražim tvoj
oproštaj. Mogu još samo da se nadam da znaš da sam te silno voljela, i da će ta
ljubav trajati koliko i moje srce bude kucalo.

S ljubavlju i poštovanjem, tvoja kćerka Va