Sjećanje na našu dragu majku svekrvu i baku


Zauvjek će ostati u našim srcima


Sajma (Meho) Mirjanic

21.05.2003  -  21.05.2020

Sarajevo


Sjećanja na tebe pune naša srca ljubavlju i mirom.Uvijek si sa nama

Sin Jadran,snaha Amra i unuci Maja i Denis