Na današnji dan


SJEĆANJE


Sakib (Mustafa) Kahvedžić


Sjećanje na našeg dragog Kibu

Sin Mustafa, kćerka Edina, unučad Faris,Farah,Amber,Arela, snaha Merima i zet Emir