POSLJEDNJI SELAM


našoj dragoj snahi, jetrvi i strini


Sakibi (Avdo) Dizdarević
rođ. Hota


Zauvijek ćeš ostati u našim srcima.

Djever Ekrem, jetrva Mina, Jasna, Melanie, Zećo, Sina i Anes.