U petak 12.1.2018. godine u Centralnoj džamiji u Tarčinu prije džuma-namaza proučit će se tevhid našoj dragoj majci


Saliha Ćatić

1941.  -  2018.

Saliha Ćatić

1941.  -  2018.

koja je na bolji svijet preselila 1.1.2018. godine.
Bila je najbolja mama i nana na svijetu. Tugu ne možemo da odagnamo, ali sama spoznaja da je duša naše mame na boljem svijetu od ovog, tješi nas i čini jakima.

Stalno je u našim dovama, mislima i srcima