Doktoru poljoprivrednih nauka


Salihu (Omer) Hadžiselimoviću


Povodom smrti koja ga je zadesila u Zenici 25.05.2016. godine u 95. godini života da se ne zaboravi život i djelo jednog od posljednjih istinskih naučnih radnika, kolege i prijatelja, objavljujemo njegovu impozantnu biografiju:
Salih Hadžiselimović je rođen u Zenici 7.1.1922. godine. Realnu gimnaziju pohađao je u Tuzli i Bihaću.

Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučililišta u Zagrebu 1950. godine. Doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu 1965. godine. Radni vijek je započeo u poljoprivrednom dobru Livanjsko polje. Karijeru je nastavio u Poljoprivrednom zavodu Banja Luka, gdje je prošaosva zvanja od asistenta do naučnog savjetnika.
Bio je direktor Zavoda 1962-1966. godine, a nakon toga je obavljao funkciju šefa Odjeljenja za strno žito, sve do penzionisanja 1987. godine.
Šesdesetih godina bio je stručni nosioc programa ispitivanja i uvođenja u proizvodnju italijanskih sorti pšenice u BiH. U tom periodu počinje rad na kreiranju domaćih sorti pšenice pogodnih zabrdsko područje, ali i visokorodnih, za šire područje BiH. Autoe je 11 priznatih sorti ozirne pšenice, među kojima j i prva priznata bosanska sorta Bosanka, zatim Sarajka, Ukrina, Granada, Pliva, Vrbas i dr.
Uspostavio je organizacionu shemu sa društvenim gazdinstvima i poljoprivredno-prehrambenim kombinatima koja je polučila godišnju proizvodnju od nekoliko stotina tona sjemena od ovih sorti, naročito sorte Bosanka kaja je u to vrijeme bila najraširenija sorta u BiH.
Doktor Hadžiselimović je bio na specijalizaciji iz oplemenjivanja bilja na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu i Rimu te na studijskim putovanjima i usavršavanjima iz oblasti oplemenjivanja i prizvodnje pšenice u Francuskoj, Holandiji, Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Mađarskoj, SSSR-u, Kini, i SAD.
Objavio je 20 naučnih i stručnih radova, napisao 18 elaborata o naučnim istraživanji iz oblasti selekcije i proizvodnje pšenice i drugog strnog žita. Objavio je dvije knjige, nekoliko desetina popularnih stručnih priloga. Najveće priznanje u oblasti naučnog stvaralaštva, 2

Društvo poloprivrednih inžinjera i tehničara FBiH.