SJEĆANJE
na naše drage roditelje


SAMIJA - MIJA MASLO

10.09.2017.  - 

MURIZ MASLO

30.10.1976.  - 

Sjećanje na vas je dio naših života u kojima će te nam uvijek nedostajati.

Zahvalni
Aida i Edin – Dino sa porodicama.