Sjećanje

na naše drage roditelje


Samija-Mija Maslo

10.09.2017.  - 

Muriz Maslo

30.10.1976.  - 

Sjećanje na vas je dio naših života u kojima ćete nam uvijek nedostajati.

Zahvalni Aida i Edin - Dino sa porodicama