POSLJEDNJI SELAM

našoj dragoj majci, svekrvi i nani


SAMIJI (NAZIL) JELAČIĆ, rođ. ŠIŠIĆ


Neka ti dragi Allah, dž.š., podari lijepi Džennet i vječni rahmet.

Tvoji: sinovi Denis i Adis sa porodicama