Samka Zilić
rođ. Pušija


BISMILLAHI - R - RAHMANII - R - RAHIM
"INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RADŽI´UN"
U našim srcima ostaćeš vječno voljena i nikad zaboravljena.

Hvala dragom Allahu dž. š. koji mi je u sjećanju ostavio svu tvoju dobrotu, toplinu i plemenitost. Sva ljepota i ljudskost bila je u tebi.

Molimo dragog Allaha dž. š. da tvojoj plemenitoj duši podari sve džennetske ljepote.
Amin.

Tvoja sestra Derviša sa porodicom.