Sjećanje


Danas, 22.03.2019 godine, navršava se 7 godina od smrti našeg dragog supruga, oca i dede


Selim (Huso) Kerić


Sjećanje na tebe je dio naše svakodnevnice u kojoj nam neizmjerno nedostaješ. Teško je naći utjehu i snagu za svaki dan bez tebe. Sa neizmjernom ljubavlju i poštovanjem zauvijek si u našim srcima i mislima.

Lala, Berina, Selma, Leo, Lana i Zvonimir